innovation

חדשנות ודור האלפא (A)

דור האלפא אינם מחויבים לשום דבר, יכולים להחליף טכנולוגיה בכל רגע שלא נותנת להם מענה תואם, הקליטה שלהם מהירה להפליא והכל אצלם חייב להיות כאן ואם זה לא קורה הם מחליפים בדבר אחר ללא מחויבות, ולעיתים יעדיפו מהירות על איכות.

חדשנות, להיות או לחדול!

חדשנות היא לא מטרה אלא תהליך מתמשך שאינו נגמר ועם הזמן משתנה ומשתפר, ולכן מי שלא ישתנה באופן מהותי ואף קיצוני לא ישרוד!!! חדשנות נמצאת עמנו כבר מספר שנים בודדות אבל עד לא מזמן זה היה משהו מאוד ספציפי אשר לרוב התמקד בעולם… להמשיך לקרוא ‹

error: Content is protected !!