Microsoft 365 Compliance

אבטחה, ניהול והגנה על נתונים Microsoft 365 Compliance

ניידות ומידע שמטייל אינם מושגים חדשים או בעית אבטחה חדשה, ברגע שיצאנו מגבולות הארגון עם מידע על התקני קצה או עם האפשרויות לגישה למידע מתוך התקני קצה ומכל מקום לנתונים, אנו בדיפולט חשופים לבעיות אבטחה שונות של המידע, למשל, בעיות… להמשיך לקרוא ‹

error: Content is protected !!