PowerShell security

הפעלת PowerShell Module Logging

הפעלת PowerShell Module Logging היא פעולה פשוטה אך בארגון של אלפי משתמשים מצריכה תכנון, במיוחד בארגונים בהם עובדים עם מערכות UBA\UEBA\SIEM וזאת בשביל להרחיב ולנצל את כלל האפשרויות של הפעלת לוגים סביב PowerShell ובכדי לזהות פעולות חשודות ולבצע Intrustion Detection טוב יותר.

מעקב וניטור PowerShell Security

PowerShell הוא אחד הכלים הטובים שיצאו גם לתקיפה וגם להגנה, כאשר לתוקפים מאפשר לבצע פעולות תקיפה שונות ולעקוף מערכות הגנה, ולאלה המבצעים הגנה מאפשר לבצע אוטומציה של אבטחת מידע, להפעיל מעקב, לנטר התקפות וכן הלאה. 

error: Content is protected !!