Security

פירצת Poodle וסביבת שרתי SfB\Exchange

בשבוע האחרון התגלתה פירצה בפרוטוקול SSL שנקראת Poodle, הפירצה פוגעת בפרוטוקול עצמו ולא באובייקט שעושה שימוש בקריפטוגרפיה. איפה הפירצה? כאשר אנו מבצעים הזדהות מול מערכת מבוססת SSL3.0 אנו מבצעים negotiate בין המשתמש לשרת וחושפים אחד לשני את הפרוטוקולים שכל צד… להמשיך לקרוא ‹

פירצת Poodle וסביבת שרתי SfB\Exchange

בשבוע האחרון התגלתה פירצה בפרוטוקול SSL שנקראת Poodle, הפירצה פוגעת בפרוטוקול עצמו ולא באובייקט שעושה שימוש בקריפטוגרפיה. איפה הפירצה? כאשר אנו מבצעים הזדהות מול מערכת מבוססת SSL3.0 אנו מבצעים negotiate בין המשתמש לשרת וחושפים אחד לשני את הפרוטוקולים שכל צד… להמשיך לקרוא ‹

פירצת Poodle וסביבת שרתי SfB\Exchange

בשבוע האחרון התגלתה פירצה בפרוטוקול SSL שנקראת Poodle, הפירצה פוגעת בפרוטוקול עצמו ולא באובייקט שעושה שימוש בקריפטוגרפיה. איפה הפירצה? כאשר אנו מבצעים הזדהות מול מערכת מבוססת SSL3.0 אנו מבצעים negotiate בין המשתמש לשרת וחושפים אחד לשני את הפרוטוקולים שכל צד… להמשיך לקרוא ‹