Windows Forensics

תחקור USB ומציאת ראיות (Windows Forensics)

האם ניתן למצוא רמזים למתקפות? מהו "שביל הפירורים" הדיגיטלי? האם באירועי סייבר (Incident) מוצאים לבסוף (RCA Incident) כמו שציפינו? האם התחקור מגיע לרמות עומק מירביות?

במאמר שביל הפירורים… Windows Forensics ניתן לראות את האפשרויות הרבות שדרכן ניתן לאסוף מידע, ובעיקר דרך Windows Forensics Analysis Evidence המספק את המיקומים והנתיבים הנדרשים לכל פיסת מידע.

המאמר הנוכחי יתמקד בתחקור התקני אחסון שחוברו לתחנת קצה ומציאת ראיות במערכת הפעלה מבוססת Windows 10. 

שביל הפירורים… Windows Forensics

האם ניתן למצוא רמזים למתקפות? מהו "שביל הפירורים" הדיגיטלי? האם בניתוח אירועי סייבר ניתן למצוא Patient Zero או Root Cause? והאם התחקור יכול להגיע לרמות עומק מירביות? בכדי לדעת לבצע תחקור מעמיק אנו חייבים לדעת איך עובדת מערכת הפעלה מקצה… להמשיך לקרוא ‹

error: Content is protected !!