Deep Learning

בינה מלאכותית, מאיפה מתחילים?

בינה מלאכותית וקיצורי דרך לא הולכים יחדיו ולכן צריך לדעת באופן ברור ככל האפשר מהם המטרות שלשמם אנו מפתחים ומעוניינים ליצור בינה מלאכותית, ומהו התוצר הסופי שלנו יכיל? לאחר מכן נוכל לדעת מהם הדרכים להגיע למטרה.