IT Security

ניהול Group Policy באמצעות Gytpol

תשתית Group Policy קיימת מאז שנת 2000 (הושקה יחד עם Active Directory), מאז נעשו שינויים מסוימים אך שינויים אלה היו בעיקר סביב הכלים של תשתית Group Policy, והרכיבים המרכזיים וצורת העבודה לא השתנה באופן מהותי. ניהול באמצעות GP מאפשר לנהל… להמשיך לקרוא ‹

error: Content is protected !!